Sau sân khấu… by Phan Hữu Lập Photography !♥ on Flickr.